Пътя на Шопо

$5+
0 ratings

Менталните модели на Шопо по неговия Път.

Пътя на Шопо е едно практично и философско авторско търсене за справяне с житейските ситуации, ежедневието и произвола на съдбата. То отразява противоречивите идеите и вярванията на автора. Опитва се да смеси традиции и религия с модерност, наука и технологии по такъв начин, че от това да не ни заболи глава и по възможност да не ни докара биполярно разстройство.

$
I want this!

Пътя на Шопо е едно практично и философско авторско търсене за справяне с житейските ситуации, ежедневието и произвола на съдбата. То отразява противоречивите идеите и вярванията на автора. Опитва се да смеси традиции и религия с модерност, наука и технологии по такъв начин, че от това да не ни заболи глава и по възможност да не ни докара биполярно разстройство.

Size
1.05 MB
Length
56 pages
$5+

Пътя на Шопо

0 ratings
I want this!